Peygamberimiz Hz. Muhammed

"Allahın azameti, Cennet ve Cehennem hakkında bir an tefekkür, bir geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir." (Ebuşşeyh)

İmâm-ı Rabbânî (R.A)

"Hakaik-i îmaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve keramata tercih ederim." (Mektubât-ı Rabbânî)

Bediüzzaman Said Nursi

"Hakaik-i imaniye, herşeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak ve sair şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risâle-i Nur’la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medâr-ı merak ve maksud-u bizzat olmak lâzım..." (Kastamonu Lahikası)